جدول وزن انواع جک سقفی

جک های سقفی به سه دسته جک سقفی ساده، جک سقفی صلیبی و جک سقفی عراقی دسته بندی می شوند.

جک سقفی ساده در ابعاد ۳، ۳.۵ و ۴ متری تولید می شود و به دلیل نداشتن سر جک از بقیه جک های سقفی وزن کمتری دارد. جک سقفی صلیبی در دو مدل صلیب ثابت و صلیب متحرک تولید می شود. سر جک هر دوی این جک های صلیبی، چه سرجک ثابت باشد یا متحرک، به دو مدل سرجک ناودانی و قوطی تولید می شوند.

جک صلیبی ثابت و جک صلیبی متحرک در ابعاد ۳، ۳.۵، ۴، ۴.۵ و ۵ متر تولید می شوند و با توجه به مدل های مختلف سرجک وزن های متفاوتی دارند.

کمترین وزن جک های صلیبی برای جک صلیبی (متحرک یا ثابت) ۳ متری سبک با سرجک ناودانی و برابر ۱۱ کیلوگرم است.

همچنین بیشتر وزن جک های سقفی برای جک صلیب (متحرک/ ثابت) ۵ متری سنگین با سرجک قوطی و برابر ۲۲.۵ کیلوگرم است.

جک عراقی نیز در ابعاد ۴ متری تولید می شود و وزنی برابر با ۱۲.۸ کیلوگرم دارد.

جدول وزن جک سقفی

جدول وزن جک های سقفی صلیبی و عراقی

در جدول زیر وزن تمامی جک های سقفی صلیبی در ابعاد ۳، ۳.۵، ۴، ۴.۵ و ۵ متری و جک عراقی ۴ متری قرار گرفته است. تمامی وزن ها به صورت حدودی است.

مدل صلیب مدل جک سقف ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) وزن (kg)
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۳ ۱۱
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۳ ۱۱.۵
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۳ ۱۲
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۳ ۱۲.۵
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۳.۵ ۱۳.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۳.۵ ۱۴
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۳.۵ ۱۴.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۳.۵ ۱۵
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۴ ۱۴.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۴ ۱۵.۵
سرناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۴ ۱۷
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۴ ۱۷.۵
سرناودانی ٖصلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۴.۵ ۱۷.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۴.۵ ۱۹
سرناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۴.۵ ۱۹.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۴.۵ ۲۰
سر ناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۵ ۲۰.۵
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲ ۵ ۲۱.۵
سرناودانی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۵ ۲۲
سر قوطی صلیب متحرک/ صلیب ثابت ۲.۵ ۵ ۲۲.۵
- عراقی ۲-۲.۵ ۴ ۱۲.۸
محاسبه هوشمند قیمت و قالب
جدول وزن جک سقفی
مشاوره، سفارش و خرید فقط با یک تماس

تنها با یک تماس ساده با کارشناسان با تجربه ما در عمران مارکت ارتباط بگیرید و مشاوره، دریافت قیمت روزانه، سفارش و خرید را در سریع ترین و با کیفیت ترین روش ممکن تجربه کنید.

۳۳۵۵۸۸۸۸ - ۰۲۵
پرفروش‌ترین محصولات