قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)

 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)
 • قالب بتن لبه تسمه ای (جوشی)

قالب بتن لبه تسمه ای عمران مارکت قابل عرضه با کیفیت بالا و قیمت مناسب

عمران مارکت، عرضه و تامین کننده قالب بتن، اتصالات قالب بندی، داربست، جک سقفی، ماشین آلات و چوب ساختمانی با کیفیت بالا و قیمتی مناسب است. برای دریافت مشاوره رایگان، دریافت لیست قیمت روز محصولات و ثبت سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید
۰۲۵ - ۳۳۵۵۸۸۸۸
تماس بگیرید Contact
ردیف محصول نوع لبه مدل جنس وزن (kg) ابعاد (cm) محل بارگیری قیمت
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 6.5 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 7.5 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 9.5 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 10.5 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 12.5 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 14.5 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.5 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 20 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 9.5 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.5 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13.5 20×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 15.5 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 19 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 23 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 27 45×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 30 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 15 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 22 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.8 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 29 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 31 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 36 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 40 50×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 8 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 10 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.5 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 14.5 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 17.5 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 19.5 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21.2 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 22.5 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.8 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.7 20×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21.6 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.5 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 27 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 30.5 5×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 33 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.5 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 20.8 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.5 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 28 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 31.8 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 35 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 39 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 41 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 43.5 50×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×200 قم تماس بگیرید

قالب لب تسمه ای یا قالب لبه جوشی یکی از دو نوع قالب فلزی بتن است. به صورت کلی دلیل نام گذاری قالب بتن لبه جوشی به دلیل جوش دادن قسمت قالب رویه به تسمه ها می باشد. این قالب با تسمه های 5 و 6 سانتی و با ارتفاع 1، 1.5 و 2 متری تولید می شود. قالب تسمه ای با دو نوع جوش co2 و جوش برق تهیه می شود. جوش برق یا جوش معمولی نمی تواند در برابر ضربه و فشار قالب را محافظت کند.

جوش co2 اتصال بهتری را فراهم می کند، به دلیل اینکه جوش co2 در فشارهای بالای تحمل بهتری داشته و میزان شکنندگی پایین تر است. جوشکاری قالب باعث افزایش عمر مفید قالب می شود.

جوشکاری co2 باید طبق استاندارد های تعریف شده و به صورت اصولی انجام شود، جوشکاری غیر اصولی نه تنها عمر قالب را کاهش می دهد، بلکه باعث باز شدن تسمه ها از رویه قالب شده و حتی ممکن است در فشار بتن ریزی در قالب بندی باز شده و به سازه ضرر وارد کند.قالب لبه تسمه ای به دلیل ایجاد جوش برای اتصال لبه ها به قالب وزن بالاتری دارد و قیمت پایین تری نیز نسبت به قالب لبه خم دارد.

قالب بتن های فلزی جوشی

انواع قالب بتن لبه تسمه ای

قالب بتن لبه 5 تسمه ای

اگر عرض تسمه قالب فلزی بتن، 5 سانتی متر باشد به آن قالب لبه 5 سانت می گویند. برای اولین بار این قالب توسط شرکت صنعت یدک ساخته شد.  علت نام گذاری این قالب به قالب لبه 5 تسمه ای به دلیل لبه 5 سانتی متری لبه قالب می باشد. ورق استفاده شده در قالب لبه 5 فولاد مبارکه st37 با ضخامت 3 میلی متر می باشد، همچنین عرض تسمه های پانچ شده دور لبه ی قالب، 4.7 سانتی متر با ضخامت 5 میلی متر است. تسمه های داخلی استفاده نیز ضخامت 4 میلی متری دارند. وزن یک قالب 100×50 لبه 5 تسمه ای حدود 20 کیلوگرم است.

قالب بتن لبه 6 تسمه ای

اگر عرض تسمه در قالب بتن فلزی، 6 سانتی متر باشد، به آن قالب لبه 6 تسمه ای می گویند. تنها قالب های تسمه ای یا جوشی می توانند لبه 6 سانتی داشته باشند و قالب لبه خم با لبه 6 سانتی ساخته نمی شود. این قالب برای اولین بار توسط شرکت بوذرجمهر در شهر کاشان تولید و به طرح بوذرمهری و یا بوذر جمهر لبه 6 جوشی نیز معروف است.

کف قالب فلزی لبه 6 از جنس ورق فولادی st37 به ضخامت 3 میلی متر می باشد.

تسمه های دور قالب فلزی لبه 6 دارای عرض 5.7 سانتی متر و ضخامت 5 میلی متری هستندو همچنین تسمه های پرکننده داخلی که باعث استحکام قالب می شوند در قالب تسمه ای ضخامت 4 میلی متری دارند.

با توجه به اینکه عرض لبه های قالب لبه 5 و قالب لبه 6 با هم یکسان نیست و لبه ها و سوراخ های تسمه دو قالب  روبروی هم قرار نمی گیرد، نمی توان آن ها را به هم متصل کرد. قالب لبه 6 نسبت به قالب های دیگر وزن بیشتری دارد و همین اضافه وزن باعث می شود که استحکام و مقاومت آن از دیگر قالب ها بیشتر باشد و در فشار بتن ریزی خم نمی شود و موج بر نمی دارد. در صورتی که قالب لبه 6 از ارتفاع زیاد پرت نشو، می توان آن را تا 60 بار بدون مشکل استفاده کرد.

 قالب لبه 6.5 تسمه ای (طرح مرسل قالب)

عرض تسمه قالب لبه 6.2 سانتی متر و در کل لبه قالب 6.5 سانتی متر است، ضخامت ورق تسمه مورد استفاده 5 میلی متر است. این قالب اولین بار در شرکت مرصل قالب تولید و به طرح مرسل قالب نیز معروف است.

قالب بتن های تسمه ای در انبار
کارگر در حال جوشکاری قالب بتن تسمه ای
قالب بتنی جوشی استفاده شده در قالب بندی دیوار

کاربرد قالب تسمه ای

قالب تسمه ای در ساخت انواع سازه های بتنی برای مقاطع مورد نیاز مانند ستون، دیوار، دیوار یکطرفه و دو طرفه … کاربرد دارد.

قالب های تسمه ای لبه 6 یا قالب های غیر استاندارد لبه 7 نیز در پروژه های بزرگ  مانند پل سازی و ساخت سد کاربرد دارند.

قالب بتن فلزی جوشی- تسمه ای

مزایای قالب بتن لبه جوش

قیمت قالب لبه تسمه ای نسبت به قالب لبه خم 20 درصد پایین تر می باشد.

در صورت خرابی، خم برداشتن به راحتی قابل تعمیر است.

به علت تولید در بسیاری از کارخانه های کشور، به آسانی قابل تهیه است.

سطح بتن تولید شده با قالب های لبه خم صاف و اکسپوزه است.

ساخت قالب لبه تسمه ای/ قالب فلزی جوشی

مشخصات قالب فلزی لبه جوش

در قالب فلزی لبه جوشی صفحه قالب و تسمه ها در ابعاد مشخصی به صورت جدا برش زده شده و بعد از برش با استفاده از جوش co2 یا جوش برق به یکدیگر متصل می شوند. تسمه های قالب باعرض 5 و 6 سانتی متر متری برش زده می شوند و قالب رویه در ابعاد 1، 1.5 و 2 متری برش زده می شود.

وزن هر متر مربع قالب تسمه ای  لبه 5 ، 40 کیلوگرم و وزن هر متر مربع قالب تسمه ای  لبه 6 ، 43 کیلوگرم است. در نیتجه وزن قالب لبه 6 تسمه ای نسبت به قالب لبه تسمه ای لبه 5 بیشتر بوده و مقاومت بالاتری در مقابل فشار و همچنین طول عمر بالاتری دارد.

در قالب لبه تسمه ای به دلیل جوش زدن رویه به تسمه ها، درز کمتری در قالب وجود دارد و در نتیجه شیره بتن از قالب خارج نمی شود.

قالب فلزی تسمه ای به دلیل جوش داده شدن سطح صاف تر و یکدست تری داشته و در نتیجه در سازه بتنی سطح یکدست تری ایجاد می کند.

در ساخت قالب لبه تسمه ای، قسمت رویه قالب از ورق فولادی 3 میلی متر  st37 و برای تسمه ها یا استیفنراز ورق فولادی 5 میلی متر  st37 استفاده می شود.

قالب فلزی لبه جوش بیشتر از قالب لبه خم تولید شده و کارفرمایان راحت تر می تواند قالب را تهیه کنند.

ساخت قالب بتن لبه جوش-تسمه ای

قیمت قالب لبه تسمه ای

قالب تسمه ای به دلیل قیمت پایین نسبت به قالب لبه خم طرفداران بیشتری در ایران دارد. پیمانکاران نیمه جنوبی کشور علاقه ای بیشتری به استفاده از قالب تسمه ای برای پروژه های عمرانی خود دارند.

دلیل این امر تولید انبوه تر قالب بتن تسمه ای در شرکت های تولید قالب بتن در این مناطق بوده است. قیمت قالب لبه 5 سانت و لبه 6 سانت تسمه ای تقریبا یکسان است و تفاوت چندانی ندارد، اما قیمت قالب لبه 5 تسمه ای نسبت به قالب لبه 6 تسمه ای در ابعاد یکسان، قیمت بیشتری دارد. به منظور مشاوره و اطلاع از قیمت روز قالب لبه جوشی می توانید با شماره با کارشناسان عمران مارکت در ارتباط باشید.

خرید قالب لبه تسمه ای/ خرید قالب لبه جوشی

خرید قالب لبه تسمه ای

قالب لبه تسمه ای یا قالب لبه جوش نسبت به قالب لبه خم طرفداران بیشتری دارد و علت آن استفاده و تهیه آسان تر و قابلیت تعمیر پذیری این قالب ها می باشد. با توجه به اینکه شرکت های زیادی در ایران قالب لبه جوش تولید می کنند، برخی از این قالب ها کیفیت مناسب و لازم را ندارند و خرید این قالب های تسمه ای بی کیفیت می تواند به ضرر شما تمام شود. اولین جز در قالب بندی ، قالب های بتن هستند و از طرفی هزینه بالایی از پروژه را در بر می گیرند.

با همه این تفاسیر اولین و مهم ترین نکته در خرید قالب لبه جوش توجه به کیفیت قالب است. قالب هایی که از  فولاد های ضعیف کار شده اند و جوشکاری نامناسبی دارند در اجرای پروژه دچار شکستگی می شوند و تنها باعث ضرر و زیان می شوند. علاوه بر این قالب لبه تسمه ای با کیفیت بالا را می توان به دفعات استفاده کرد و  صرفه جویی بالایی در اجرای پروژه ایجاد کرد.

عمران مارکت عرضه کننده قالب های لبه تسمه ای با کیفیت مناسب و تولید شده از فولاد مبارکه با ورق st37 می باشد که تماما با استانداردهای روز تولید می شوند. قالب های تسمه ای ارائه شده از سمت عمران مارکت کاملا از ورق st 37  تولید می شود، که نه تنها ورق کف بلکه تسمه ها نیز کاملا با کیفیت هستند. به منظور خرید قالب لبه تسمه ای 5 یا خرید قالب لبه تسمه ای 6 می توانید با تماس با شماره 02533558888 سفارش خود را ثبت کنید.

مشاوره، سفارش و خرید فقط با یک تماس

تنها با یک تماس ساده با کارشناسان با تجربه ما در عمران مارکت ارتباط بگیرید و مشاوره، دریافت قیمت روزانه، سفارش و خرید را در سریع ترین و با کیفیت ترین روش ممکن تجربه کنید.

۰۲۵ - ۳۳۵۵۸۸۸۸

تماس بگیرید

دسته بندی محصولات عمران ماركت

مشاوره سریع خرید محصولات

برای خرید قالب، تجهیزات و اتصالات قالب بتنی مورد نیاز پروژه خود با ما در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.