قالب فلزی بتن

 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن
 • قالب فلزی بتن

خرید و سفارش قالب بتن لبه خم و تسمه ای با کیفیت بالا و قیمت مناسب

عمران مارکت، عرضه و تامین کننده قالب بتن، اتصالات قالب بندی، داربست، جک سقفی، ماشین آلات و چوب ساختمانی با کیفیت بالا و قیمتی مناسب است. برای دریافت مشاوره رایگان، دریافت لیست قیمت روز محصولات و ثبت سفارش با کارشناسان ما در ارتباط باشید
۰۲۵ - ۳۳۵۵۸۸۸۸
تماس بگیرید Contact
ردیف محصول نوع لبه مدل جنس وزن (kg) ابعاد (cm) محل بارگیری قیمت
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 6.5 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 7.5 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 9.5 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 10.5 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 12.5 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 14.5 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.5 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 20 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 9.5 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.5 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13.5 20×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 15.5 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 19 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 23 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 27 45×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 30 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 10×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 15×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 15 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 20×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 25×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 22 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 30×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.8 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 35×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 29 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 40×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 31 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 45×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 36 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 تسمه ای 50×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 40 50×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 8 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 10 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.5 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 14.5 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 17.5 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 19.5 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21.2 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×100 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 22.5 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 11.8 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 13 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.7 20×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 18.5 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 21.6 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.5 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 27 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 5×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×150 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 33 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 10×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 16.5 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 15×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 20.8 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 20×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 24.5 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 25×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 28 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 30×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 31.8 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 35×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 35 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 40×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 39 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 45×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 6 تسمه ای 50×200 تسمه ای/جوشی ساده فولادمبارکه 50×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 10×100 خم ساده فولادمبارکه 5.6 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 15×100 خم ساده فولادمبارکه 7 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 20×100 خم ساده فولادمبارکه 8.5 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 25×100 خم ساده فولادمبارکه 10 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 30×100 خم ساده فولادمبارکه 11.8 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 35×100 خم ساده فولادمبارکه 13.5 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 40×100 خم ساده فولادمبارکه 15.5 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 45×100 خم ساده فولادمبارکه 18 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 50×100 خم ساده فولادمبارکه 18.6 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 10×150 خم ساده فولادمبارکه 9 10×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 15×150 خم ساده فولادمبارکه 11 15×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 20×150 خم ساده فولادمبارکه 12.5 20×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 25×150 خم ساده فولادمبارکه 14.5 25×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 30×150 خم ساده فولادمبارکه 17.3 30×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 35×150 خم ساده فولادمبارکه 19 35×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 40×150 خم ساده فولادمبارکه 22.6 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم45×150 خم ساده فولادمبارکه 24.5 45×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 50×150 خم ساده فولادمبارکه 27 50×1500 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 10×200 خم ساده فولادمبارکه 5.6 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 15×200 خم ساده فولادمبارکه 12.8 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 20×200 خم ساده فولادمبارکه 16 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 25×200 خم ساده فولادمبارکه 19.8 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 30×200 خم ساده فولادمبارکه 22.8 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 35×200 خم ساده فولادمبارکه 26 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 40×200 خم ساده فولادمبارکه 30.8 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 45×200 خم ساده فولادمبارکه 34 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه خم 50×200 خم ساده فولادمبارکه 35.2 50×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×100 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×100 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×150 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×150 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 10×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 10×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 15×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 15×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 20×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 20×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 25×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 25×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 30×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 30×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 35×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 35×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 40×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 40×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 45×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 45×200 قم تماس بگیرید
قالب بتن لبه 5 سوراخدار 50×200 تسمه ای/جوشی سوراخدار فولادمبارکه 50×200 قم تماس بگیرید

قالب فلزی بتن، پانل هایی فلزی می باشد که در صنعت ساخت وساز به منظور بتن ریزی استفاده می شود. بتن تازه یا بتن خیس برای شکل گرفتن و سفت شدن نیاز به زمان دارد و به همین دلیل از قالب های بتن برای شکل گیری و گیرش آن استفاده می شود، بعد از سفت شدن و شکل گرفتن بتن جدا کرده و می توان از این قالب در اجرای سازه های دیگر استفاده کرد. به روند اتصال قالب بتن و تجهیزات آن به منظور بتن ریزی، قالب بندی بتن می گویند.

قالب ها با توجه به جنس دارای دسته بندی های متفاوتی هستند، قالب فلزی، قالب چوبی، قالب فایبرگلاس (پلاستیکی ، پلیمری) و قالب رزین از جمله این قالب هستند.

قالب بتن فلزی یکی از انواع قالب های بتنی است که به دلیل مقاومت بالای این قالب در مقابل فشار زیاد به صورت وسیع در ساختمان سازی کاربرد دارد.

قالب بتن های استاندارد، وزن بتن را به میزان یک فوت مربع و قالب های خاص که عموما ابعاد بزرگتری دارند تا هزاران فوت مربع وزن بتن را دریافت می کنند، فشار وارده از این میزان وزن به قالب بتن بسیار بالاست، و تنها قالب فلزی بتن توانایی تحمل این میزان فشار وارده را دارد. قالب بتن با کیفیت نامرغوب و جنس غیر فلزی، احتمال دفرمه شدن بالایی دارد.

تفاوت قالب بتنی فولاد مبارکه و قالب بتنی فولاد غرب

تفاوت قالب فولاد مبارکه و فولاد غرب

اگر قالب فلزی از ورق فولاد مبارکه ساخته شده باشد، با نگاه به روی قالب متوجه یک دستی و بدون موج بودن (موج کم) آن می شوید، ضخامت قالب بتنی فولاد مبارکه یکنواخت و در تمام نقاط 3 میلی متر است و به اصلاح رواداری کمتری دارد. در صورتی که قالب های بتنی ساخته شده با دیگر ورق های فولادی مانند ورق فولاد غرب با نگاه در سطح قالب یا استفاده از کولیس متوجه تخلخل و موج دار بودن آن می شوید و ضخامت قالب در نقاط مختلف با همدیگر متفاوت بوده و کمتر، بیشتر یا برابر با 3 میلی متر می باشد. به همین دلیل قالب رواداری بیشتری دارد. (رواداری در لغت به معنای تفاوت مجاز و حدود قابل تحمل است و رواداری کم قالب به معنای تفاوت ناچیز وزن یک قالب در قیاس با قالب های مشابه است.)

قالب فولاد مبارکه قیمت بالاتری نسبت به قالب فولاد غرب (اسید شوی یا اسپیره) دارد. این تفاوت قیمت با توجه به ظاهر بدون موج و ضخامت یکدست فولاد مبارکه و به صورت کلی ظاهر یکدست تر آن و همچنین کیفیت بالاتر این قالب نسبت به قالب فولاد غرب می باشد.

در پروژه هایی که نیاز به سطح بتن اکسپوز وجود دارد، از فولاد مبارکه استفاده شده و از قالب فولاد غرب در سازه های بتنی که نیاز به سطح اکسپوز ندارند، استفاده می شود.

قالب فولاد غرب به دلیل قیمت پایین تر، طرفداران بیشتری در ایران دارد، اما قیمت پایین تر این قالب دلیل بر کیفیت پایین تر آن نیست، تنها در پروژه هایی که حساسیت بیشتری وجود دارد و احتیاج به سطح اکسپوز وجود دارد، بهتر است از قالب بتنی فولاد مبارکه استفاده کرد.

قالب بتن لبه جوشی
قالب بتن لبه تسمه ای/جوشی
ابعاد و اندازه قالب فلزی بتن

ابعاد قالب فلزی بتن

سایز قالب فلزی بتن، ابعاد استانداردی دارد. قالب های بتن استاندارد از عرض 10 سانت تا 50 سانت با مضرب 5 تولید می شوند. طول استاندارد این قالب ها نیز 1، 1.5 و 2 متر باشد.

انواع قالب فلزی بتن

انواع قالب بتن فلزی

قالب های فلزی بتن به صورت کلی به دو دسته زیر دسته بندی می شوند:

قالب های مدولار

قالب های خاص

انواع قالب بتن استاندارد مدولار

قالب های مدولار به ۲ مدل قالب لبه تسمه ای و قالب لبه خم تقسیم می شوند و قالب های لبه تسمه ای نیز به دو دسته قالب لبه ۵ و لبه ۶ تسمه ای دسته بندی می شوند. در ادامه با این قالب ها بیشتر آشنا می شوید:

قالب فلری بتن لبه ۵ جوشی (تسمه ای)

قالب بتن لبه ۵ اولین بار توسط کارنجات صنعت یدک قم تولید شد.

این قالب به دلیل ابعاد لبه استاندارد، بیشترین استفاده را در بین انواع قالب های مدولار دارد. به دلیل اینکه تسمه این قالب عرض ۵ سانتی متری دارد، قالب لبه ۵ نامیده می شود.

ورق کفی قالب فلزی لبه ۵ از ورق فولادی st37 به ضخامت ۳ میلیمتر می باشد. عرض هر ۴ تسمه پانچ شده دور این قالب، ۴.۷ سانتی متر و ضخامت آن ۵ میلی متر است. تسمه های داخلی قالب که برای استحکام بیشتر قالب استفاده می شوند نیز با ضخامت ۴ میلی متر استفاده می شوند.

وزن قالب فلزی لبه ۵ برای هر قالب فلزی ۱۰۰*۵۰ حدود ۲۰ کیلوگرم است.

 این قالب با قالب لبه ۶ تنها در ابعاد لبه و وزن متفاوت هستند.

قالب فلری لبه ۶ تسمه ای (جوشی)

این قالب برای اولین بار توسط گروه صنعتی بوذرجمهر در کاشان تولید شد. به همین علت به قالب بوذرجمهر نیز معروف است.

قالب لبه ۶ جوشی در پروژه های محدودتری استفاده می شود و نسبت به قالب لبه ۵ استحکام و مقاومت بالاتری دارد و به همین دلیل در پروژه های بزرگ برای ساخت پل، سد، پاساژ و … استفاده می شود. 

ورق کف این قالب از ورق فولادی st37 با ضخامت ۳ میلی متر ساخته شده است. عرض تسمه های این قالب ۵.۷ سانتی متر و با ضخامت ۵ میلی متر و تسمه های داخلی قالب نیز با عرض ۵.۷ و ضخامت ۴ میلیمتر تولید می شوند.

در بسیاری از شرکت ها شکل تسمه های دور قالب لبه ۶ “گل” یا “ستاره” است.

وزن این قالب نسبت به قالب های لبه ۵ بیشتر است و در هر متر مربع ۲ کیلوگرم سنگین تر از قالب های لبه ۵ و حدود ۴ کیلوگرم سنگین تر از قالب های لبه خم هستند.

قالب لبه ۶ نسبت به سایر قالب های مدولار استحکام بالاتری دارد و با نگهداری مناسب، می توان تا مدت زمان زیادی (حدود ۶۰ بار) بدون اینکه بشکند یا موج بردارد، از آن استفاده کرد.

وزن قالب لبه ۶ جوشی در یک قالب ۱۰۰*۵۰ حدود ۲۲ کیلوگرم است. 

قالب بتن لبه ۵ خم

قالب فلزی لبه خم را به نام قالب پرسی نیز می شناسند. دلیل نامگذاری این قالب به قالب پرسی یا قالب خم برای ساخت تسمه های قالب به وسیله دستگاه است. در ساخت این قالب از یک ورق یکپارچه استفاده می شود و ۴ تسمه دور قالب به وسیله دستگاه خمکاری شده و هیچ جوشکاری در آن استفاده نمی شود. تنها تسمه های داخلی که برای استحکام قالب استفاده می شوند به وسیله جوشکاری به بدنه قالب متصل می شوند.

این قالب برای اولین بار توسط شرکت ارس طراحی و ساخته شد، به همین علت به نام قالب ارس نیز شناخته می شود.

ورق بدنه قالب فلزی لبه خم از ورق st37 به ضخامت ۳ میلی متر است. تسمه های ۴ سمت قالب نیز ضخامت ۳ میلی متری و عرض ۵ سانتی متری دارند. هر کدام از تسمه های لبه به اندازه ۱۲ میلی متر خم یا دوبل می شوند.

تسمه های داخلی نیز از ورق ۳ یا ۴ میلی متری ساخته می شوند. 

وزن قالب لبه ۵ خم در یک قالب ۱۰۰*۵۰ حدود ۱۸.۵ کیلوگرم است و حدود ۲ کیلو از قالب لبه ۵ جوشی در همین ابعاد کمتر است.

ورق فولادی قالب بتن جوشی

انواع قالب بتن نو بر اساس جنس ورق

قالب تمام فولاد (فولاد مبارکه اصفهان)

قالب تمام فولاد اشاره به قالبی دارد که تمام اجزای آن از ورق فولاد مبارکه st37 تولید شده باشد. در این قالب ورق کف، تسمه های پانچ شده ۴ طرف قالب، تسمه های داخلی قالب (پشت بند- تودلی) از ورق فولاد مبارکه با ضخامت ۳ میلیمتر ساخته می شود.

این قالب نسبت به قالب های ساخته شده با دیگر ورق های فولادی، کیفیت و مقاومت بالاتری دارد و به همین علت قیمت آن نیز بالاتر است. در این قالب کف فولاد بدون موج و یکدست است و بتن اجرا شده سطح یکدست و اکسپوزی خواهد داشت.

قالب کف فولاد

در قالب کف فولاد، ورق کفی از فولاد مبارکه st37 است، اما تسمه های دور قالب و داخل قالب (پشت بند- تودلی ها) از ورق فابریکی ساخته شده است. ورق یا تسمه فابریکی رنگ قهوه ای قرمز دارد که از شمش های آهن تولید می شود. به تسمه های دور این قالب تسمه کششی نیز گفته می شود.

این قالب نسبت به قالب تمام فولاد وزن و کیفیت پایین تری دارد اما نسبت به دیگر انواع قالب های تولید شده با ورق فولاد غرب یا گیلان مستحکم تر است.

در صورتی که تسمه های کششی درجه یک باشند، کیفیت این قالب با قالب تمام فولاد برابری دارد و از نظر قیمتی نیز صرفه بالاتری دارد.

قالب فولاد غرب

قالب فولاد غرب تماما از ورق فولاد غرب (اسید شویی) تولید می شود. اما در برخی موارد نیز برای تسمه های دور قالب از تسمه کششی نیز استفاده می شود.

این قالب نسبت به قالب های تمام فولاد و کف فولاد کیفیت و مقاومت پایین تری دارد و در سطح ورق موج و خط و خش دیده می شود. همچنین رنگ ورق فولاد مبارکه در مقایسه با ورق فولاد غرب کاملا فرق دارد و قابل تشخیص است.

قالب فولاد اهواز

قالب فولاد گیلان

استفاده از قالب بتن در سازه- قالب بندی سازه بتنی

مزایای استفاده از قالب فلزی بتن در اجرای سازه

استفاده از قالب بتن فلزی نسبت به سایر قالب های بتنی از مزیت هایی برخوردار است. که در ادامه به این مزایا به صورت موردی اشاره شده است:

 • مقاومت فیزیکی زیاد در مقابل فشار و ضربه
 • افزایش سرعت ساخت در سازه
 • دارای سطح صاف و صیقلی
 • نچسبیدن بتن به قالب
 • ضریب تکرار پذیری بالا
 • اتصال آسان تجهیزات
 • مواد اولیه در دسترس
 • حمل و نقل آسان

این مزایا باعث شده است که قالب فلزی بتن، پر استفاده ترین قالب برای اجرای سازه های عمرانی باشد.

تنها نقص قالب فلزی، عدم انعطاف پذیری آن است. که با استفاده از فیلرها، بچه قالب و … این ایراد به راحتی قابل پوشش است و میتوان از آن چشم پوشی کرد.

خرید قالب بتن فلزی

تعیین قیمت قالب بتن

قیمت قالب فلزی بتن با توجه به عوامل مختلفی همچون نوع قالب، هزینه مواد اولیه، هزینه دستمزد نیروی کار، هزینه های جانبی، استراتژی قیمت گذاری شرکت ها تعیین می شود. به صورت کلی قیمت گذاری قالب فلزی بر اساس میزان وزن و بر حسب کیلوگرم محاسبه می شود. در صورتی که می خواهید بدانید قیمت قالب بتن فلزی به چه عواملی بستگی دارد؟ در ادامه عوامل و فاکتورهای مورد نظر را برای شما توضیح داده ایم:

نوع قالب بتن

قالب بتن فلزی یا قالب های مدولار در سه مدل، قالب لبه خم، قالب تسمه ای 5 و قالب تسمه ای 6 تولید می شود. هر کدام از این قالب ها با توجه به روش تولید و مقدار مواد اولیه مورد نیاز قیمت متفاوتی دارند. عموما قیمت قالب لبه خم از قیمت قالب تسمه ای (جوشی) بالاتر است. علت این تفاوت قیمت، هزینه تولید بالاتر و وزن کمتر قالب لبه خم نسبت به قالب تسمه ای است.

هزینه مواد اولیه

یکی از مهم ترین دلایل اختلاف قیمت قالب ها با یکدیگر، استفاده از ورق های متفاوت در ساخت قالب فلزی می باشد. ورق فولادی مواد اولیه برای ساخت قالب بتن است و قیمت انواع ورق به صورت روزانه تغییر و نوسان دارد. بهترین نوع این ورق ها، ورق فولاد مبارکه است که قیمت بالاتری نسبت به ورق های فولادی دیگر دارد.

دستمزد نیروی کار

هزینه نیروی کار با توجه به اینکه از پرسنل ماهر و کارآزموده استفاده شود یا کارگر معمولی در هزنه نهایی قالب تاثیر گذار است.

هزینه های جانبی

همچنین هزینه های کلی شرکت نیز می تواند بر تعیین قیمت قالب بتن موثر باشد، در صورتی که شرکت تولید بتن، هزینه های تهیه مواد اولیه، تولید و نگهداری پایینی داشته باشد. می تواند قالب بتنی با قیمت مناسب تر به بازار عرضه کند.

استراتژی قیمت گذاری

در صورتی که شرکت تولیدی در زمینه تولید قالب بتنی برند باشد و مدت زمانی زیادی در بازار فعال بوده است، می تواند با توجه به اسم برند، قیمت قالب های بتنی خود را بالاتر از قیمت دیگر کارخانه ها عرضه کند.

ساخت قالب بتن فلزی توسط کارگر- تسمه قالب بتن جوشی

علت تفاوت قیمت قالب بتن شرکت های مختلف

نوع ورق

مرغوب ترین نوع قالب، قالب فولاد مبارکه می شود؛ تمام شده یک قالب بتنی با ورق فولاد مبارکه به مراتب بالاتر از تمام شده همان ابعاد قالب بتنی با ورق فولاد غرب (اسید شوی) می باشد. ورق اهواز و ورق گیلان نیز دو مورد دیگر از ورق های موجود بازار هستند که برای ساخت قالب های بتنی استفاده می شود.

نیروی کار

در صورتی که قالب بتنی در کارخانه های مطرح با نیروی کار ماهر تولید شود، کیفیت قالب بتنی بالاتر خواهد بود و امکان افزایش قیمت قالب به دلیل دستمزد بالاتر این نیروها و کیفیت بالاتر قالب وجود دارد.

سیاست کارخانه

همچنین بسته به سیاست کارخانه ها امکان افزایش یا کاهش قیمت قالب ها وجود دارد. در صورتی که سیاست کارخانه تولید انبوه با سود کمتر و یا تولید حداقلی با سود بالاتر باشد، قیمت قالب فلزی بتن متغیر است.

هزینه های جانبی

همچنین بسته به اینکه شرکت تولیدی بتواند هزینه های کلی را مدیریت کند، ممکن است قالب بتنی با کیفیت اما با قیمت مناسب به بازار عرضه کند.

به صورت کلی عوامل مختلفی می تواند در تعیین قیمت قالب بتن فلزی تاثیرگذار باشد و نمی توان نرخ ثابتی برای قالب بتن فلزی در نظر گرفت. ما در عمران مارکت تمام تلاش خود را بر روی ارائه قالب بتنی با کیفیت و با قیمت مناسب به خریداران محترم گذاشته ایم.

با مشاوره رایگان، قالب بتنی مناسب با پروژه خود را انتخاب کنید.

انتخاب نوع قالب بتنی مناسب برای اجرای یک سازه بتنی، به محل و کاربری آن و همچنین هزینه های قالب بستگی دارد. همچنین باید موارد مختلفی مانند، مقدار جریان و حجم بتن ریزی، میزان تحمل فشار و وزن قالب بتن را در نظر گرفت. در صورتی که برای اجرای یک سازه بتنی نیاز به اطلاعاتی همچون نوع و تعداد قالب مورد استفاده دارید می توانید از کارشناسان ما در این زمینه کمگ بگیرید.

بارگیری و بسته بندی قالب بتن فلزی

نکات موثر در خرید قالب فلزی بتن

کاربرد قالب بتن

با توجه به نوع سازه باید از قالب های مختلفی استفاده کرد. بنابراین نوع سازه مشخص کننده نوع قالب مورد استفاده است و بر خرید قالب بتن تاثیر گذار است.

قیمت قالب بتنی

قیمت هر قالب متفاوت است و بودجه مورد نظر برای اجاره هر سازه محدود است. بنابراین هزینه خرید قالب بتن فلزی با توجه به بودجه تخصیص یافته به هر پروژه عمرانی مشخص می شود.

به همین دلیل برای اجرای برخی از پروژه ها از قالب بتن اجاره ای استفاده می شود، که صرفه اقتصادی بیشتری دارد.

تحمل فشار و مقاومت قالب بتن

در صورتی که میزان فشار بار سازه بالا باشد باید حتما از قالب بتن فولادی استفاده کرد، تا از خمیدگی در قالب جلوگیری شود، در نتیجه استفاده از قالب های پلاستیکی، فایبرگلاس و … توصیه نمی شود.

ارتفاع قالب بتنی

برای سازه های با ارتفاع کم می توان از قالب چوبی استفاده کرد، اما برای سازه های با ارتفاع بلند، باید از قالب های فولادی استفاده کرد. بنابراین ارتفاع نکته مهمی در  نوع خرید قالب بتنی به شمار می آید.

ظاهر قالب بتنی

در صورتی که ظاهر بتن بعد از قالب ریزی در پروژه اهمیت داشته باشد، باید از قالب بتن فولاد مبارکه استفاده کرد که سطح صاف و صیقلی و بدون حفره ایجاد می کند و در صورتی که زیبایی ظاهر بتن مورد نیاز نباشد، می توان از سایر قالب های بتنی استفاده کرد.

خرید قالب بتنی

خرید قالب فلزی بتن با کیفیت و مناسب تاثیر بالایی در پیشبرد مناسب پروژه های عمرانی دارد. از طرفی بیشتر از یک سوم هزینه های ساخت اسکلت های بتنی یک سازه مختص قالب بندی بتن می باشد و در صورتیکه قالب بتن بی کیفیت و نامرغوب باشد، امکان ضرر و زیان سنگین در پروژه وجود دارد و پروژه در مدت زمان بیشتری نسبت به زمان تعیین شده تمام خواهد شد. به همین دلیل خرید قالب بتن با کیفیت مناسب یکی از مهم ترین بخش ها در فرآیند اجرای سازه در پروژه های عمرانی است. کارشناسان عمران، می توانند شما را در خرید قالب بتن مناسب راهنمایی کنند. برای دریافت مشاوره رایگان در این زمینه با کارشناس ما در ارتباط باشید.

به منظور سفارش و خرید قالب بتن عمران مارکت می توانید از روش زیر اقدام کنید.

تماس با کارشناسان:

شما می توانید از طریق شماره  02533558888 با کارشناسان عمران مارکت تماس بگیرید و با اعلام تعداد، نوع و ابعاد قالب بتن مور نیاز، سفارش خود را ثبت کنید.

مشاوره، سفارش و خرید فقط با یک تماس

تنها با یک تماس ساده با کارشناسان با تجربه ما در عمران مارکت ارتباط بگیرید و مشاوره، دریافت قیمت روزانه، سفارش و خرید را در سریع ترین و با کیفیت ترین روش ممکن تجربه کنید.

۰۲۵ - ۳۳۵۵۸۸۸۸

تماس بگیرید

دسته بندی محصولات عمران ماركت

مشاوره سریع خرید محصولات

برای خرید قالب، تجهیزات و اتصالات قالب بتنی مورد نیاز پروژه خود با ما در ارتباط باشید و از مشاوره رایگان کارشناسان ما بهره مند شوید.