نمونه قرارداد داربست بندی

نمونه قرارداد داربست بندی

قرارداد داربست بندی یک توافق نامه بین دو یا چند نفر است که به طور کلی شامل جزئیات و شرایط اجرای پروژه ای است. در این قرارداد، شرایط مربوط به تحویل مواد، زمانبندی، قیمت و شرایط پرداخت، و مسئولیت ها تعیین می شوند. در ادامه مقاله می توانید نمونه قرارداد داربست بندی را مطالعه کنید.

داربست‌های فلزی یکی از خطرناک‌ترین و پرحادثه‌ترین تجهیزات ساختمانی هستند که ریسک این خطرات و حوادث در صورت سپردن فرایند نصب آن به افراد فاقد صلاحیت، بیشتر می‌شود. این مقاله به تشریح مفاد یک قرار داربست اختصاص دارد که با استفاده از آن می‌توانید از جنبه‌های حقوقی، مالی و جانی این حوادث جلوگیری کنید.

نمونه قرارداد داربست بندی

طرفین قرارداد پیمانکاری نصب داربست

این قرارداد مابین آقا/خانم…………………………….. فرزند………………….. شماره شناسنامه…………… صادره از……………… و به نشانی و شماره تلفن……………………………………………………………….. که از این پس کارفرما نامیده می‌شود و آقا/خانم……………………………………… فرزند…………………….. شماره شناسنامه…………… صادره از……………… و به نشانی و شماره تلفن……………………………………………………………………………………………. که از این پس پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات زیر منعقد می‌شود.

موضوع و محل اجرای قرارداد داربست

موضوع قرارداد عبارت است از اجاره، حمل، نصب، جمع‌آوری و تعمیر و نگهداری داربست نمای پروژه…………….. به آدرس………………………………………………………………………………………………

محاسبات و مشخصات فنی پروژه

مشخصات فنی داربست و ابعاد مورد نیاز آن بر اساس نقشه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده از سوی کارفرما مشخص می‌شود و وظیفه تأیید مواد و مصالح بر عهده دستگاه نظارت خواهد بود. همچنین این دستگاه بر پیشرفت فیزیکی پروژه نیز نظارت خواهد کرد.

مبلغ قرارداد داربست (به تفکیک و کلی)

هزینه اجرای کل موضوع قرارداد که شامل اجاره، حمل، نصب، جمع‌آوری و تعمیرات و نگهداری داربست نمای پروژه می‌شود، مبلغ………………………………….. ریال است.

هزینه‌های اجرای موضوع قرارداد به شرح زیر تفکیک می‌شود:

 • هزینه اجاره داربست ماهانه………………………… ریال
 • هزینه حمل داربست از محل دپو تا کارگاه به ازای هر سرویس………………………. ریال
 • هزینه نصب داربست………………………….. ریال
 • هزینه جمع‌آوری داربست………………………. ریال
 • هزینه تعمیرات داربست تا سقف…. بار در ماه……………………………. ریال

شرایط پرداخت

مبلغ……………………….. ریال معادل…… درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش‌پرداخت و هنگام عقد قرارداد داربست دریافت می‌شود.

مبلغ………………………… ریال معادل….. درصد مبلغ کل قرارداد پس از اتمام ۵۰ درصد کار پرداخت می‌شود.

مبلغ………………………….. ریال معادل…. درصد مبلغ کل قرارداد پس از اتمام کار و تأیید دستگاه نظارت پرداخت می‌شود.

مبلغ………………………….. بابت تعمیرات و نگهداری و جمع‌آوری داربست به کل مبلغ قرارداد اضافه می‌شود.

مبلغ……………………….. به عنوان اجاره ماهیانه و پس از تأیید صورت وضعیت توسط دستگاه نظارت به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر می‌شود:

 • قرارداد داربست (پیمان پیش رو)
 • نقشه‌های کلی، اجرایی و کلیه دستورالعمل‌های مرتبط که حین اجرای موضوع قرارداد توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌شود.

مدت انجام قرارداد

مدت این قرارداد داربست بندی……….. روز است که از تاریخ…………………….. آغاز و در تاریخ…………………… تمام می‌شود.

جریمه دیرکرد طرفین در انجام پروژه

اگر پیمانکار بدون مجوز کارفرما مبادرت به تأخیر در انجام کار کند پس از اتمام مدت انجام کار، به ازای هر روز تأخیر مبلغ…………………………. از مطالبات او کسر می‌شود.

در مقابل کارفرما به هر نحوی موجب تأخیر در اتمام قرارداد شود، به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد داربست اضافه خواهد شد.

نظارت در قرارداد پیمانکاری نصب داربست

نظارت بر اجرای موضوع این قرارداد داربست و مفاد آن بر عهده کارفرما، نماینده قانونی او با نام……………………. یا نماینده دستگاه نظارت با نام……………………. خواهد بود. پیمانکار موظف است موضوع قرارداد و تعهدات خود را طبق اصول فنی و دستورالعمل‌های کارفرما، نماینده قانونی او یا دستگاه نظارت و طبق مشخصات و اسناد و مدارک پیوست این قرارداد انجام دهد.

تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه بر طبق توافق طرفین برعهده به……………………….. است. تجهیز کارگاه باید به نحوی انجام شود که وقفه‌ای در کار پیش نیاید و کار باکیفیت موردنظر پیش برود. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و جمع‌آوری مواد حاصل از تخریب و خارج کردن آن‌ها از محل پروژه اقدام کند. مواد حاصل از تخریب متعلق به…………………………. است.

نگهداری از مصالح موضوع قرارداد داربست

پیمانکار موظف است از مصالحی که در صورت وضعیت قید شده و متعلق به کارفرما است (چه مصالح موجود در کارگاه و چه مصالح خارج کارگاه و موجود در انبار) به نحو مقتضی نگهداری کند و در صورت وقوع خسارت، آن را جبران کند.

تعهدات پیمانکار قرارداد داربست

 1. کلیه مصالح مورد نیاز برای اجرای داربست اعم از لوله‌ها، بست‌ها، تکیه گاه‌ها، پلکان‌ها و سایر اجزای آن باید کیفیت مدنظر کارفرما را داشته باشد.
 2. کلیه فرایندهای مربوط به نصب، تعمیر و جمع‌آوری داربست باید توسط شخص یا اشخاص ذیصلاح انجام شود و صلاحیت این اشخاص باید به تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت برسد.
 3. در موارد زیر، داربست باید توسط افراد ذیصلاح مورد بازرسی قرار گیرد تا از پایداری و ایمنی آن اطمینان حاصل شود:
 4. پیش از استفاده
 5. هفته‌ای یک‌بار حین استفاده
 6. پس از هر تغییر یا وقفه در استفاده از داربست
 7. پس از وقوع طوفان، باد و شرایطی که ایمنی داربست را زیر سؤال ببرد.
 8. پیمانکار باید تمام مدت قرارداد را در کارگاه حضور داشته باشد و در صورت عدم حضور، باید نماینده قانونی و مورد تأیید خود را برای حضور در کارگاه به کارفرما معرفی کند. این نماینده باید از اطلاعات فنی و دستورالعمل‌های کارفرما آگاهی کامل داشته باشد.
 9. در صورت وقوع حادثه برای پیمانکار یا پرسنل وی، وظیفه تکمیل گزارش حادثه وزارت کار بر عهده کارفرما بوده و عواقب مالی و حقوقی آن بر عهده خود ایشان است.
 10. پیمانکار مسئولیت ایمنی کلیه پرسنل خود را برعهده دارد و باید آن‌ها را نسبت به استفاده از لوازم حفاظت فردی مثل کلاه، دستکش، کمربند و کفش ملزم کند.
 11. رعایت کلیه موارد مربوط به مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه‌های حفاظت فنی وزارت کار بر عهده پیمانکار است.

تعهدات کارفرما در قرارداد داربست

 1. کارفرما متعهد می‌شود در حد امکان محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه را تأمین کند.
 2. پرداخت مبلغ انجام کار که پس از تأیید و اتمام موضوع قرارداد داربست قابل برداشت است.
 3. چنانچه تأخیر به وجود آمده در کار از سمت کارفرما باشد جبران آن به عهده خود او است.

تضمین حسن انجام کار

پیمانکار متعهد می‌شود هنگام امضای قرارداد و مبادله نسخ آن، اقدام به ارائه ضمانت‌نامه حسن انجام کار که شامل تضمین بانکی یا سفته با امضا و مهر رسمی شرکت می‌شود را ارائه کند. مبلغ این سفته باید معادل حداقل ۵ درصد کل مبلغ قرارداد باشد و در صورت تخلف پیمانکار از بندهای قرارداد و ایراد خسارت، کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را به اندازه مبلغ خسارت به نفع خود ضبط کند.

مالیات پروژه

پرداخت مالیات و کسورات قانونی این قرارداد بر عهده……………. است که بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت‌های پیمانکار کسر می‌شود.

موارد فسخ قرارداد پیمانکاری نصب داربست

در صورت وقوع موارد زیر، قرارداد داربست حاضر فسخ می‌شود:

 • واگذاری تمام یا بخشی از کار به شخص دیگر توسط پیمانکار
 • تأخیر در آغاز کار بیشتر از…. روز
 • عدم اجرای تمام یا قسمتی از کار در موعد پیش بینی شده
 • اختلافات ناشی از قرارداد پیمانکاری نصب داربست
 • تأخیر در اجرای کار به نحوی که ناشی از عدم صلاحیت مالی و فنی پیمانکار باشد
 • غیبت غیرموجه پیمانکار یا تعطیلی کار بدون هماهنگی با کارفرما

موارد متفرقه

 • حقوق طرفین در صورت وقوع موارد ضروری مثل سیل، زلزله، عدم وجود مواد اولیه در بازار و… محفوظ است.
 • در صورت بروز هرگونه اختلاف، تلاش می‌شود تا موارد اختلاف از طریق حکمیت و مذاکره حل‌وفصل شود و در غیر این صورت، موارد به مراجع قانونی ذیصلاح ارجاع داده می‌شود.
 • در صورت بروز موارد پیش بینی نشده در این قرارداد، حل‌وفصل آن توسط طرفین بر اساس اصل آزادی اراده خواهد بود.

نُسخ قرارداد پیمانکاری نصب داربست

این قرارداد داربست د ر…. ماده و…. نسخه تهیه و به امضای طرفین رسیده و هر نسخه از آن در حکم واحد است.

سخن پایانی

درصورتی‌که قصد دارید بر اساس قرارداد داربست مصالح باکیفیت بخرید، می‌توانید با اسفاده از راه های ارتباطی موجود در سایت با کارشناسان ما در بخش فروش عمران مارکت در تماس باشید.

لطفا دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *